Οι Υπηρεσίες μας

1

Προετοιμασία της Επιχείρησης για Διαγωνισμούς Δημοσίου

Αναλαμβάνουμε να ερευνήσουμε τα αδύνατα σημεία της επιχείρησής σας και να την οδηγήσουμε σε πλήρη συμμόρφωση για να αναλάβει διαγωνισμούς δημοσίου στο αντικείμενο που την αφορά, είτε δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών, στις προμήθειες ή και στα έργα.

Υποστήριξη Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

2

Υποστήριξη Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

Η κήρυξη αναδόχου μιας επιχείρησης ξεκινάει από τη μελέτη της διακήρυξης και τη γνώση του νομικού πλαισίου καθώς και της νομολογίας της ΑΕΠΠ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3

GDPR Compliance – Υπηρεσίες Συμμόρφωσης

Η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων δεν είναι μια στιγμιαία κατάσταση, αλλά μια συνεχής.

gdpr

4

Ανάπτυξη & Διαχείριση Εμπορικών Κέντρων & Εμπορικών Ακινήτων

Οι υπηρεσίες μας ξεκινούν από τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών για αγορά και στη συνέχεια στην ανάπτυξή τους παρέχοντας ταυτόχρονα και υπηρεσίες διαχείρισης όταν το επιθυμεί ο επενδυτής.

5

Υπηρεσίες Data Protection Officer – DPO

Σύμφωνα με την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 (WP29) ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι επαγγελματίας που πρέπει να είναι κατάλληλος για να καθορίσει τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και πρακτικές για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της «σε βάθος κατανόησης του GDPR».

data protection officer

6

Κανονιστική συμμόρφωση στην κατασκευή αιολικών πάρκων

Η αδειοδότηση των αιολικών πάρκων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Η επιμελής προετοιμασία μαζί μας εξοικονομεί χρόνο και πόρους.

7

Υπηρεσία Συμμόρφωσης στην Νομοθεσία Προστασίας Καταναλωτών

Η PRAESTIGIA μπορεί να σας συνδράμει στην κανονιστική συμμόρφωση με το εσωτερικό δίκαιο και τις οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ όσον αφορά τον τρόπο που θα θέσετε στην αγορά το προϊόν ή την υπηρεσία στην οποία εξειδικεύεστε, ώστε να δραστηριοποιηθείτε με ασφάλεια απέναντι σε κακόβουλες κριτικές και καταγγελίες.

prostasia-katanaloti
trademark

8

Υπηρεσίες Παροχής Εμπορικών Σημάτων – Υποστήριξη Συμβάσεων Δικαιόχρησης

Η PRAESTIGIA αναλαμβάνει για λογαριασμό σας την έρευνα διαθεσιμότητας, την έρευνα των κλάσεων στις οποίες θέλετε να δραστηριοποιηθείτε για το σήμα σας και προχωρά στη σύνταξη της αίτησης και την υποβολή της είτε στις εθνικές Αρχές, αν πρόκειται για εθνική καταχώρηση, είτε στις Ευρωπαϊκές Αρχές όσον αφορά κοινοτικό σήμα, είτε ακόμα στον Wipo, τον Οργανισμό των 193 Κρατών, εάν αφορά διεθνή κατοχύρωση.

9

Υπηρεσίες Ασφαλιστικών Εταιρειών & Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Οι καταναλωτές σήμερα έχουν δυνατότητες που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν. Τα κανάλια διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων έχουν πολλαπλασιαστεί ενώ και οι επιλογές ασφάλισης είναι πλέον περισσότερες από όσες ο μέσος ασφαλιζόμενος μπορεί να συγκρίνει για να καλύψει τις ανάγκες του.

prostasia-katanaloti