Κανονιστική Συμμόρφωση Στην Κατασκευή Αιολικών Πάρκων

Όσον αφορά τις αδειοδοτικές διαδικασίες, η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει την απλοποίησή τους.

Λιγότεροι αλλά ξεκάθαροι κανόνες.

Σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον της εφαρμογής της 2ης φάσης απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας και της θέσπισης πιο σαφών και καθαρών κανόνων για το χωροταξικό σχεδιασμό και την σχέση της αιολικής ενέργειας με τη βιοποικιλότητα.

Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το ενεργειακό κόστος αναδεικνύουν ότι παρίσταται ανάγκη να προχωρήσει η Ελλάδα πολύ γρήγορα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εκτόξευση των τιμών ηλεκτρισμού οφείλεται στην έλλειψη επαρκών ΑΠΕ και στη χρήση των ακριβών ορυκτών καυσίμων και ιδίως του φυσικού αερίου.

Αντίθετα, τα αιολικά πάρκα παράγουν πιο φθηνό ηλεκτρισμό από τα ορυκτά καύσιμα και δεν είναι εκτεθειμένα στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Είτε σκοπεύετε να επενδύσετε σε αιολικό πάρκο είτε είστε ανάδοχος κατασκευής του, η Praestigia με τους έμπειρους συνεργάτες της, αναλαμβάνει τόσο να σας βοηθήσει στη διαδικασία αδειοδότησης όσο και στις συμβατικές σας σχέσεις με τους άλλους παράγοντες της κατασκευής του.