Προετοιμασία της Επιχείρησης για Διαγωνισμούς Δημοσίου

Αν δραστηριοποιείστε στην παροχή υπηρεσιών, στις προμήθειες ή στα έργα που ενδιαφέρουν τους Δημόσιους Φορείς, θα μελετήσουμε την επιχείρησή σας και θα την οδηγήσουμε σε πλήρη συμμόρφωση, έτοιμη να αναλάβει διαγωνισμούς δημοσίου.

Μελετάμε τη λειτουργία της επιχείρησής σας, τις ανάγκες βελτίωσης των κρίσιμων τομέων και τις δυνατότητες του προσωπικού σας.

Προτείνουμε λύσεις για να καταστεί η επιχείρηση όχι μόνο ικανή να συμμετέχει  στο διαγωνιστικό πλαίσιο, αλλά για να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την αναθέτουσα αρχή, έναντι των λοιπών συμμετεχόντων.

Μετά την επέμβαση της PRAESTIGIA η επιχείρηση θα είναι καθ όλα έτοιμη να διεμβολίσει τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της στην αγορά στην οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί.

Είναι πιθανόν η δραστηριότητα της επιχείρησης να συμπληρώνει τη δραστηριότητα άλλου πελάτη μας. Αν διαγνώσουμε δυνατότητα σύμπραξης και τα μέρη ενδιαφέρονται σε μια τέτοια  προοπτική, αναλαμβάνουμε να συντάξουμε τους όρους της στρατηγικής συνεργασίας με αμοιβαία οφέλη για τους συμπράττοντες.