Συμμόρφωση στην Νομοθεσία Προστασίας Καταναλωτών

Η PRAESTIGIA μπορεί να σας συνδράμει στην κανονιστική συμμόρφωση με το εσωτερικό δίκαιο και τις οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ όσον αφορά τον τρόπο που θα θέσετε στην αγορά το προϊόν ή την υπηρεσία στην οποία εξειδικεύεστε, ώστε να δραστηριοποιηθείτε με ασφάλεια απέναντι σε κακόβουλες κριτικές και καταγγελίες.

Η λιανική πώληση προϊόντων και υπηρεσιών υπόκειται σε αυστηρές νομικές ρυθμίσεις, τόσο τοπικές όσο και ευρωπαϊκές. Είτε αυτές αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αγοραστών, είτε τα δικαιώματά τους από την αγορά εκτός εμπορικού καταστήματος, την αγορά από απόσταση, τα δικαιώματα επιστροφής και αντικατάστασης, οι καταναλωτές σήμερα γνωρίζουν πολλά περισσότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν σε σχέση με τα δικαιώματά τους πριν και μετά την πώληση.

Αναλαμβάνει να συγκροτήσει φάκελο με την απαιτούμενη κανονιστική συμμόρφωση της δραστηριότητάς σας και να σας συστήσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρεται η επιχείρηση πριν, κατά και μετά την πώληση.

Μπορεί να εκπαιδεύσει το προσωπικό σας στην ορθή αντιμετώπιση παραπόνων και αναλαμβάνει με τους έμπειρους συνεργάτες της να προετοιμάσει τις απαντήσεις της επιχείρησής σας στους επικριτές της, ιδιώτες και δημόσιες Αρχές.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί θα σας συστήσει έμπειρο νομικό παραστάτη συνεργάτη της για να σας εκπροσωπήσει.

prostasia-katanaloti