Υπηρεσίες Παροχής Εμπορικών Σημάτων – Υποστήριξη Συμβάσεων Δικαιόχρησης

Η PRAESTIGIA αναλαμβάνει για λογαριασμό σας την έρευνα και καταχώρηση του σήματος σας είτε στις Εθνικές είτε στις Ευρωπαϊκές Αρχές, όσον αφορά το κοινοτικό σήμα, είτε ακόμα στον Wipo, τον Οργανισμό των 193 Κρατών, εάν επιθυμείτε τη διεθνή του κατοχύρωση.
Αναπτύσσει το σύστημα franchise που έχετε στόχο, αλλά και μελετά το προτεινόμενο σύστημα, στηρίζοντας τον επενδυτή να επιλέξει.

Το εμπορικό σήμα αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου το οποίο βασίζεται στο  προϊόν της πνευματικής του εργασίας. Το σήμα αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του και απαγόρευσης χρήσης του από τρίτους. Έτσι συμβάλλει στην αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή και προσδίδει αξία σε αυτά.

Το εμπορικό σήμα αποκτά βαρύνουσα σημασία σε περιπτώσεις συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise). Οι συμφωνίες αυτές αφορούν την προώθηση και πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, με βάση συγκεκριμένη επιχειρηματική μέθοδο (το σύστημα).

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ – FRANCHISING

Οι επιχειρήσεις franchising ξεχωρίζουν από το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιούν και βασίζονται σ’ ένα «σύστημα»  επιτυχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει αναπτύξει ο δικαιοπάροχος και το οποίο παραδίδει έτοιμο προς χρήση στο δικαιοδόχο. Εκτός από το εμπορικό σήμα, το σύστημα που παραχωρείται συνίσταται σ ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει την τεχνογνωσία της λειτουργίας της επιχείρησης, από τα εξωτερικά της χαρακτηριστικά, τις προμήθειες, την οργανωτική δομή, το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας, τον τρόπο παρουσίασης και πώλησης, καθώς και την συνεχόμενη τεχνική και εμπορική συνδρομή προς το δικαιοδόχο. Τελικό αποτέλεσμα είναι η διαμόρφωση ενός ομοιόμορφου δικτύου προσφοράς προϊόντων ή υπηρεσιών οι οποίες αποκτούν ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα ως υψηλής αλλά και σταθερής ποιότητας, πλεονεκτήματα τα οποία μέσω της σύμβασης franchising αποκτούνται με  συγκριτικά περιορισμένες επενδύσεις από το δικαιοδόχο.

Η PRAESTIGIA αναλαμβάνει να μελετήσει την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και να συγκεντρώσει τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν μια επιχείρηση franchising και να σας προτείνει τη σύνθεσή της. Με έμπειρους συνεργάτες μας θα επιθεωρήσει και καταγράψει τις διαδικασίες και θα συνθέσει σε εύληπτο «σύστημα» όλες αυτές που το διαμορφώνουν.

trademark

Στους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω σύμβασης  franchising, η PRAESTIGIA θα μελετήσει το προτεινόμενο «σύστημα» όπως προτείνεται από το δικαιοπάροχο, θα εμβαθύνει στις νομικές προβλέψεις της σύμβασης δικαιόχρησης και θα σας ενημερώσει για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών, παρέχοντάς σας τα εργαλεία για να αποφασίσετε να διαπραγματευθείτε περαιτέρω ή να επιλέξετε μια άλλη επένδυση.